">

Uitgebreide info Doorlopende Reisverzekering


UITGEBREIDE INFORMATIE DOORLOPENDE REISVERZEKERING


De Annuleringsverzekering kent twee mogelijkheden. De ‘gewone’ standaard annulering en de Allrisk Annulering.


Overzicht met dekkingen

 Maximale reisduur Basis                                          Comfort                                     Optimaal
 Het aantal aaneengesloten reisdagen per reis                            60 dagen  90 dagen  180 dagen

 Reisverzekering  Basis  Comfort  Optimaal
 Personenhulp  Alleen als u die heeft verzekerd Alleen als u die heeft verzekerd  Alleen als u die heeft verzekerd
 Hulp voor personen  kostprijs kostprijs   kostprijs
 Extra onvoorziene kosten  kostprijs kostprijs  kostprijs
 Telecommunicatiekosten  € 50,-  € 100,-  € 150,-
 Extra kosten na een natuurramp  € 450,-  € 450,-  € 450,-
 Schade aan uw vakantieverblijf      
 Bij schade boven € 25,-  € 100,-  € 100,-  € 100,-
 Bagage  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Standaard meeverzekerd
 Totaal  € 1000,-  € 3000,-  € 5000,-
 Mobiele telefoons, smartphones  € 100,-  € 300,-  € 500,-
 iPods, tablets, laptops, computer-, foto- en filmapparatuur  € 500,-  € 1500,-  € 2500,-
 (Zonne)brillen, contactlenzen,  sieraden, horloges  € 100,-  € 300,-  € 500,-
 (Elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten  € 250,-  € 300,-  € 500,-
 Rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten  € 250,-  € 300,-  € 500,-
 Tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn  € 100,-  € 300,-  € 500,-
 Reisdocumenten  kostprijs  kostprijs  kostprijs
 Totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel  € 500,-  € 750,-  € 1000,-
 Noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent  € 100,-  € 350,-  € 500,-
 Vervoerskosten voor teruggevonden bagage  € 250,-  € 250,-  € 250,-
 Noodaanschaf toiletartikelen en kleding  € 100,-  € 250,-  € 350,-
 Eigen risico per gebeurtenis per reis  € 100,-  € 50,-  € 0,-
 Geld  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Standaard meeverzekerd
 Per reis, voor alle verzekerden samen  € 500,-  € 500,-  € 500,-
 Geneeskundige kosten  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd   Standaard meeverzekerd
 Gemaakt buiten Nederland  kostprijs  kostprijs  kostprijs
 Gemaakt in Nederland  € 500,-  € 500,-  € 500,-
 Tandheelkundige kosten  € 250,-  € 350,-  € 500,-
 Reis Rechtsbijstand  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Standaard meeverzekerd
 Binnen Europa  kostprijs  kostprijs  kostprijs
 Buiten Europa, per gebeurtenis  € 25.000,-   € 25.000,-   € 25.000,-
 Ongevallen  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd
 Bij overlijden  € 12,500,-  € 25.000,-  € 25.000,-
 Bij algehele blijvende invaliditeit  € 35.000,-  € 75.000,-  € 75.000,-
 Zonder helm (meerijden) op een motor van meer dan 50cc  € 3000,-  € 5000,-  € 5000,-
 Skiën en snowboarden  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd
 Hulp en huur vervoermiddel  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd
 Pechhulp en kosten om uw voertuig thuis te brengen  kostprijs  kostprijs  kostprijs
 Arbeidsloon bij reparatie langs de weg  € 150,-  € 150,-  € 150,-
 Verzending onderdelen  € 150,-  € 150,-  € 150,-
 Berging, bewaking, stalling en vervoer van uw voertuig  € 1000,-  € 1000,-  € 1000,-
 Extra verblijfskosten per dag (maximaal 10 dagen)  € 75,-   € 75,-   € 75,-
 Huur vervangend vervoer per dag (maximaal 30 dagen)  € 125,-   € 125,-   € 125,-
 Extra Sportuitrusting  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd  Alleen als u die heeft meeverzekerd
 Sportartikelen  € 2500,-   € 2500,-   € 2500,-

Alle genoemde maximumbedragen gelden per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld.


Annulering en/Allrisk Annulering 
De rubriek Annulering biedt een doorlopende dekking voor:
• annuleringskosten wanneer men voor aanvang van de reis wil annuleren 
• niet-gebruikte reisdagen als men de reis moet afbreken en eerder terugkeert naar huis of omdat men tijdens de reis in het  ziekenhuis wordt opgenomen. 

Bij de standaard annuleringsverzekering kan men een beroep op de dekking doen als een in de voorwaarden genoemde reden (omstandigheid) zich voordoet. Kiest  men voor Allrisk Annulering dan mag men de reis annuleren of vroegtijdig afbreken wanneer men zelf vindt dat daar een goede reden voor is. Wij vergoeden dan 75% van de annuleringskosten of van de afbrekingsvergoeding. 25% neemt verzekerde voor eigen rekening.Er kan geen beroep op de Allrisk Annulering gedaan worden als men: 
• geen zin heeft in de vakantie;
• vindt dat het te veel regent of vervelend weer is;
• De reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij failliet is;
• Er vanuit het Calamiteitenfonds al recht op een uitkering is.

   Annulering  Allrisk Annulering
  totaal verzekerd bedrag per
 verzekerde per reis 
 € 1.500,-  € 1.500,-
  totaal verzekerd bedrag per 
 polis per jaar
  € 6.000,-   € 6.000,-
  totaal verzekerd bedrag per
 verzekerde per reis 
  € 3.500,-   € 3.500,-
  totaal verzekerd bedrag per 
 polis per jaar
  € 14.000,-   € 14.000,-

 Annulering  Annulering  Allrisk Annulering
 annuleringskosten voor aanvang
 van de reis
  kostprijs  kostprijs in geval van een standaardreden
 75% van de kostprijs als het om een andere reden gaat
  Niet gebruikte reisdagen   Niet gebruikte reisdagen   Niet gebruikte reisdagen
  - ziekenhuisopname
   (minimaal 1 overnachting)
 reissom per dag  reissom per dag
   Voortijdige terugkeer  dagvergoeding

 kostprijs in geval van een standaardreden
75% van de kostprijs als het om een andere reden gaat

 Extra Onvoorziene kosten

Extra onvoorziene kosten zijn te omschrijven als die kosten die verband houden met een anders dan gepland verloop van reis en verblijf. Deze kosten kunnen verband houden met ziekte, ongeval of overlijden van een verzekerde; maar ook terugroeping in verband met omstandigheden in Nederland kunnen tot deze kosten leiden. 

Ook opsporing, redding en berging van een verzekerde worden gefinancierd uit de dekking buitengewone kosten. Tevens kan er bij natuurgeweld of een werkstaking bij de vervoersonderneming waarmee verzekerde reist een beroep gedaan worden op deze dekking. 
De hier bedoelde kosten zijn ongelimiteerd verzekerd. Ze dienen echter altijd in overleg met, en na toestemming van, de hulpverleners van de Europeesche Hulplijn te zijn gemaakt. 

Definitie van een reis 
Het moet gaan om een reis en/of verblijf in (inclusief naar en van) het buitenland met als doel ontspanning en recreatie. Een dagje winkelen in Duitsland is wel een verzekerde reis; even de tank van de auto volgooien in Duitsland valt niet onder de definitie.

Binnen Nederland moet er sprake zijn van een geboekte reis en/of geboekt verblijf.

Er mag in deze periode geen sprake zijn van betaalde arbeid. Vrijwilligerswerk is standaard wel meeverzekerd.

Eigen risico 
De hoogte van het eigen risico voor bagageschade hangt af van de gekozen reisverzekering. Kiest  men voor Basis dan is het eigen risico € 100.- per gebeurtenis. Kiest men voor Comfort dan bedraagt het eigen risico  € 50,- per gebeurtenis. Er is geen eigen risico als men kiest voor Optimaal.
Het eigen risico is niet van toepassing op geld en reisdocumenten. 

Geld 
Deze uitbreiding is wat ondergewaardeerd. Veel verzekerden twijfelen aan de noodzaak en vaak rijst de vraag hoe eventuele schade aan te tonen is. 

Over de noodzaak kunnen we kort zijn. Iedere reiziger heeft naast pinpas en creditcard op enig moment contant geld nodig en op zak. 

Bij schade dient aangifte te worden gedaan bij de politie en dient men aan te tonen dat men over contanten beschikte. En dat laatste wordt weer eenvoudig als we bedenken dat bijna al het geldverkeer giraal is en dus worden geldopnames vastgelegd op een bankafschrift dat de klant ons kan laten zien. 

De dekking is maximaal € 500,- per polis of per persoon. 

Geldigheidsduur 
De verzekering is geldig vanaf de in de polis vermelde ingangsdatum en uitsluitend voor reizen met een recreatief karakter. De verzekering is aangegaan voor 12 maanden en zal steeds op de contractvervaldatum stilzwijgend worden verlengd. 

Binnen de geldigheidsduur van de verzekering geldt dat de dekking begint zodra verzekerde en/of zijn bagage, voor een reis, de woning in Nederland verlaat en eindigt zodra verzekerde en/of zijn bagage hierin terugkeert. 

De maximale periode die men aaneengesloten op reis kan varieert is afhankelijk van de gekozen verzekering.  Basis kent 60 dagen aaneengesloten; Comfort  90 en met Optimaal kan men 180 dagen aaneengesloten op reis.

Geneeskundige kosten 
Onze dekking geneeskundige kosten biedt een aanvullende dekking. Ze is alleen maar van kracht als de (verplichte) Basis Ziektekostenverzekering onvoldoende dekking biedt in het buitenland. 

Deze dekking voorziet in een uitkering voor medische kosten als de eigen ziektekostenverzekering onvoldoende dekking biedt of wanneer de kosten onder het verplichte eigen risico vallen. Zorgverzekeringen kennen voor het buitenland maximum bedragen waarbij ze niet meer vergoeden dan de kosten volgens het Nederlandse tarief of 2x dat Nederlands tarief. Deze dekking is in veel landen bij bepaalde ingrepen of voorzieningen volstrekt onvoldoende. Om die reden is de dekking geneeskundige kosten vrijwel altijd aan te raden. Wij vergoeden dan ook tot kostprijs.
Sommige verzekerden hebben geen verplichte Nederlandse zorgverzekering en/of hebben geen dekking in het land waar de medische kosten worden gemaakt. In dat geval biedt onze verzekering geen dekking. Heeft verzekerde een hoger eigen risico dan het wettelijk verplichte eigen risico? Dan is er voor dat ‘vrijwillig eigen risico’ geen dekking.

Hulp en Huur vervoermiddel 

Hulp 
Met een bestuurder en zijn vervoermiddel kan van alles mis gaan waardoor hulp en dienstverlening noodzakelijk worden. Die hulp wordt ingeroepen bij de Europeesche Hulplijn, die SOS International inschakelt. De diensten worden verleend door een netwerk van professionals. De kosten worden door de Europeesche betaald, deels zelfs tegen kostprijs. Alle auto’s, die met een rijbewijs B mogen worden bestuurd, maar ook motoren, scooters, campers en aanhangwagens, worden als vervoermiddel beschouwd zolang er een Nederlands kenteken op zit en APK gekeurd zijn. 

Huur 
Voor de verzekerde die met eigen vervoer reist is er recht op huur van vervangend vervoer voor een gelijkwaardig vervoermiddel in de dekking opgenomen. Het eigen vervoermiddel moet zijn uitgevallen en niet binnen 2 werkdagen te repareren zijn. 
Als alternatief mag men de reis ook voortzetten per trein. Als men ter plekke wacht op reparatie dan worden extra overnachtingkosten vergoed.  
De huur van vervangend vervoer moet geregeld worden via de Europeesche Hulplijn. Het bezit van een creditcard is noodzakelijk.
In het dekkingsoverzicht die u de verzekerde bedragen

Kinderen tot 5 jaar gratis 
Mits voor tenminste 1 persoon premie is berekend en betaald, wordt voor kinderen die op de ingangsdatum van de verzekering nog geen 5 jaar zijn geen premie berekend. Zij zijn verzekerd volgens de gekozen combinatie en de eventuele uitbreidingen van de 1e verzekerde. Als een andere combinatie wordt gewenst, wordt de normale premie in rekening gebracht. De kinderkorting geldt dus gedurende de hele looptijd van de verzekering en vervalt niet als het kind ouder wordt. 

Ongevallen 
De ongevallendekking zorgt er voor dat er bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval een bedrag vrij komt. 

Personenhulpverlening 
De hulpverlening op deze verzekering wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn. Hulp is een dienst die niet op geld waardeerbaar is en er staat dan ook geen maximum bedrag voor genoemd. De hulp is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, beschikbaar. De klant is verplicht om zich via de Europeesche Hulplijn bij SOS International te melden als hij een beroep wil gaan doen op een vergoeding van buitengewone kosten, bij ziekenhuisopname of bij uitval van het eigen vervoermiddel. 

Als een klant geen recht heeft op hulpverlening (bijvoorbeeld vanwege een algemene uitsluiting) zal de eventueel verleende hulp door SOS International door verzekerde betaald moeten worden. 

Reis Rechtsbijstand 
Het is raadzaam voor een klant zich te verzekeren voor juridische bijstand in het buitenland. 
 We onderscheiden de volgende vormen van rechtsbijstand: 
• Verhaalsbijstand: is aan de orde wanneer door een ander schade is toegebracht aan verzekerde en die ander daarvoor wettelijk aansprakelijk is 
• Strafbijstand: kan door verzekerde worden ingeroepen wanneer tegen hem een strafzaak wordt aangespannen, zonder dat er sprake is van opzet of criminele intentie 
• Contractsbijstand: kan nodig zijn wanneer verzekerde een geschil heeft in verband met een overeenkomst die rechtstreeks verband houdt met de reis 

Verzekerde bedragen: 
• binnen Europa kostprijs; 
• buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis € 25.000,-. 

Samengestelde reis 
Samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie).  Dit soort reizen is standaard gedekt onder de annuleringsverzekering.
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten als één van de onderdelen van de samengestelde reis onvoorzien uitvalt, mits de verhuurder en/of reisorganisatie deze kosten niet vergoedt en niet voor vervanging kan worden gezorgd. Deze dekking is alleen van kracht als hiervoor de desbetreffende premie is berekend. 

Schade logiesverblijven 
Omdat op aansprakelijkheidsverzekeringen vaak geen dekking is voor schade aan goederen die men heeft gehuurd voorziet de Doorlopende Reisverzekering in een beperkte vergoeding voor schade aan goederen in logiesverblijven en aan de logiesverblijven zelf. Voor recht op vergoeding moet de schade hoger zijn dan € 25,00. 

Skiën en Snowboarden 
De Doorlopende Reisverzekering dekt alle vormen van incidentele sportbeoefening. Alleen  extreem gevaarlijke activiteiten blijven uitgesloten. 

Gaat men Skiën of snowboarden dan is deze sportbeoefening uitsluitend tegen toeslagpremie mee te verzekeren. Het meeverzekeren van deze dekking zorgt ervoor dat de overige gekozen dekkingen ook van kracht zijn tijdens de sportbeoefening van deze sport(en). Dus als naast de dekking bagage en ongevallen de toeslagpremie voor skiën is betaald dan is de sportuitrusting verzekerd, alsmede het ongevalrisico tijdens de sportbeoefening. 

Extra Sportuitrusting 
De dekking extra sportuitrusting is voor de verzekerde die zijn sportuitrusting meeneemt op vakantie of ter plaatse huurt en het verzekerd bedrag onder de rubriek Bagage onvoldoende vindt.  Boven het verzekerd bedrag voor de rubriek Bagage € 2.500,- 

In deze rubriek wordt verstaan onder: 
Sportuitrusting: door verzekerde voor eigen gebruik meegenomen, tijdens de reis aangeschafte, dan wel binnen de geldigheidsduur van de verzekering tegen ontvangstbewijs vooruit- of nagezonden sportuitrusting (inclusief aan- en toebehoren), voor zover die toebehoort tot één van de genoemde categorieën. Bij het vaststellen van de sportuitrustingen is gekeken naar de Hobby & sportartikelenverzekering. De volgende opsomming is tot stand gekomen: 

racket-/balsport;  wintersport;  wandel-/berg-/klimsport; duiksport; golfsport; ruitersport; vecht-/verdedigingsport; hand-/kruisboog;  in-line-skate/skeeler;  surf/zeilplank/kano; fiets. 

Tot maximaal het verzekerd bedrag wordt uitkering verleend voor schade aan, verlies of diefstal van de sportuitrusting. Uitkering wordt verleend op basis van de bepalingen in de rubriek Bagage. 

Geen uitkering wordt verleend als de sportuitrusting uitvalt als gevolg van slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting. 

Welke mogelijkheden zijn er voor sportuitrustingen, zoals hengelsportuitrusting, die niet in bovenstaande opsomming zijn opgenomen? 

Schadegevoelige sportuitrusting is mee te verzekeren, maar uitsluitend in overleg. Aandachtspunten bij acceptatie: 
• Bepaal of het risico verzekerbaar is. 
• Zo ja, tegen welke dekking (lager verzekerd bedrag of geen dekking voor nieuwwaarde) en toeslagpremie. 

Telecommunicatiekosten 
De noodzakelijk gemaakte telecommunicatiekosten worden tot een maximum bedrag vergoed. Kosten gemaakt om in contact te treden met een van onze hulpverleners worden onbeperkt vergoed. 

Vaste (zaak)waarnemer 
Het is mogelijk een (zaak)waarnemer mee te verzekeren. Vastgesteld moet wel worden dat het om een vaste (zaak)waarnemer gaat. Het is niet de bedoeling dat er voor elke reis een ander aan de polis wordt gekoppeld. 

De naam van de waarnemer op de polis vermelden. Premie per jaar € 25,-. Altijd een volle jaarpremie berekenen (geen gebroken termijn). 

Verplichte Ziektekostenverzekering 
Geen acceptatie mogelijk van de rubriek Geneeskundige kosten indien er geen primaire Ziektekostendekking bij een Nederlandse Zorgverzekeraar van kracht is. Indien er sprake is van een opgeschorte ziektekostenverzekering (of een zogeheten "slapende" ziektekostenpolis) wordt niet aan dit criterium voldaan zodat derhalve geen acceptatie mogelijk is. 

Verzekerden 
• de in de polis genoemde verzekeringnemer, met vaste woonplaats in Nederland en ingeschreven in een Nederlands bevolkingsregister. 
• de bij verzekeringnemer inwonende partner en/of inwonende kinderen voor zover uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald; 
• de van verzekeringnemer uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar die worden onderhouden door verzekeringnemer, voor zover uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald; 
• de van verzekeringnemer wegens co-ouderschap uitwonende kinderen tot 27 jaar, voor zover uit de polis blijkt dat voor hen premie is betaald. 
• Incidenteel maximaal twee minderjarige logés.

Verzekeringsgebied 
In Nederland is de verzekering alleen geldig tijdens: 
• reizen die minimaal één overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvatten waarvan verzekerde het desbetreffende boekings-/reserverings-/betalingsbewijs kan overleggen. Een verblijf bij familie of vrienden is niet verzekerd 
• reizen over dan wel verblijf op Nederlands grondgebied als onderdeel van een buitenlandse reis. 

Europadekking: is geldig in het werelddeel dat oostelijk loopt tot aan de Oeral en de Kaukasus inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de verzekering ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee: Turkije, Marokko, Tunesië, Algerije, Egypte, Israël, Libië, Syrië en Libanon.
Alle overige landen vallen onder Werelddekking.

De rubriek Hulp & huur vervoermiddel is uitsluitend geldig in Europa, Egypte, Israël, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië en heel Turkije. 

Verzekeringspas 
Bij de polis ontvangen de verzekeringnemer en de meeverzekerde partner een pas met daarop gegevens om in geval van nood direct contact op te nemen met de Europeesche Hulplijn.  

Zakelijk risico 
Deze verzekering kan niet voor zakelijke reizen afgesloten worden. Hiervoor hebben we een Doorlopende Zakenreisverzekering oftewel de Business Travel Insurance. Schoolwerkweken, studiereizen, stages en soortgelijke activiteiten, welke buiten beroepsactiviteiten vallen, vallen wel onder deze verzekering. 

 Terug Home 

Copyright © 2018, Filippijnenreizen.nl  All Rights Reserved.